twitter
புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் மற்றும் பிரதி அமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம் செய்யும் வைபவம் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இன்று பிற்பகல் இடம்பெற்றது. ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் புதிய அமைச்சர்களும், பிரதி அமைச்சர்களும் பதவிப்பிரமாணம் செய்தனர். 40 அமைச்சர்களுக்கு உட்பட்டதாக அமைச்சர்களை நியமிப்பதற்கு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ தீர்மானித்ததன் பேரில் பதவி ஏற்பும் இடம் பெற்றது. இம்முறை வரையறுக்கப்பட்ட அமைச்சரவை ஒன்றை அமைக்கவுள்ளதாக கடந்த பொதுத் தேர்தலின் போது அரசாங்கம் பொதுமக்களுக்கு உறுதியளித்திருந்தது. இந்த அமைச்சரவை ஜனாதிபதி இரண்டாவது முறையாக பதவி பிரமாணம் செய்து கொள்ளும் வரை அமுலில் இருக்கும். அதன் பின்னர் சம்பிரதாய ரீதியாக புதிய அமைச்சரவை ஒன்று அமைக்கப்பபடும்.


அமைச்சர்கள் விபரம்

1. பிரதமர் T.M ஜெயரட்ன :
பௌத்த, மத விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர்
2. சுசில் பிரேமஜயந்த :
எரிபொருள், கனியவள அமைச்சர்
3. ரட்ணசிறி விக்ரமநாயக்க :
அரச உள் நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
4. G.L.பீரிஸ் :
வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்
5. நிமல் சிறிபால டி சில்வா :
பெருந்தெருக்கள், நீர்வள அமைச்சர்
6. திஸ்ஸ கரலியத்த :
சமூகவேவைகள், மகளிர் விவகார அமைச்சர்
7. ராஜித சேனாரத்ன :
கடற்றொழில் அமைச்சர்
8. மைத்திரிபால சிறிசேன :
சுகாதர அமைச்சர்
9. தினேஷ் குணவர்த்தன :
நீர்ப்பாசன, நீர் முகாமைத்துவ அமைச்சர்
10. டக்ளஸ் தேவானந்தா :
பாரம்பரிய, சிறுகைத்தொழில் அபிவிருத்தி அமைச்சர்
11. W.D.J. செனவிரத்ன :
பொது நிர்வாக அமைச்சர்
12. ரிஷாட் பதியுதீன் :
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அமைச்சு
13. பசில் ராஜபக்ஷ :
பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சர்
14. ஜொன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ :
கூட்டுறவு, நுகர்வோர் விவகார அமைச்சர்
15. மில்ரோய் பெர்னாண்டோ :
மீள் குடியேற்ற அமைச்சர்
16. குமார் வெல்கம :
போக்குவரத்து அமைச்சர்
17. ஜனக பண்டார :
காணி விவகார, காணி அபிவிருத்தி அமைச்சர்
18. DUE. குணசேகர :
சிறைச்சாலை, புனர்வாழ்வு அமைச்சர்
19. பந்துல குணவர்த்தன :
கல்வி அமைச்சர்
20. சம்பிக்க ரணவக்க :
மின்சக்தி எரிபொருள் அமைச்சர்


21. விமல் வீரவன்ச :
வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சர்
22. மஹிந்த யாப்பா அபயவர்த்தன :
விவசாய அமைச்சர்
23. டளஸ் அழகபெரும :
இளைஞர், வேலை வாய்ப்பு அமைச்சர்
24. C.B.ரத்நாயக்க :
விளையாட்டு அமைச்சர்
25. சுமேதா டி ஜெயசேன :
நாடாளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர்
26. அநுர பிரியதர்சன யாப்பா :
சுற்றாடல்துறை, பாதுகாப்பு அமைச்சர்
27.அத்தாவுத செனவிரத்ன :
நீதி அமைச்சர்
28.மஹிந்த சமரசிங்க :
பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சர்
29.ஜீவன் குமரதுங்க :
தபால்துறை அமைச்சர்
30.பவித்ரா வன்னியாராச்சி :
தேசிய மரபுரிமைகள், கலாசார அமைச்சர்
31.காமினி லொக்குகே :
விவசாய அமைச்சர்
32.பியசேன கமகே :
சுதேச வைத்தியத்துறை அமைச்சர்
33. S.P.நாவின்ன :
தேசிய மொழி, சமூக நல்லிணக்க அமைச்சர்
34.பீலிக்ஸ் பெரேரா :
சமூக சேவைகள் அமைச்சர்
35.A.H.M.பௌசி :
இடர் முகாமைத்துவ அமைச்சர்
36. A.L.M. அதாவுல்லாஹ் :
பொது நிர்வாக உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்


பிரதி அமைச்சர்கள் விபரம்

1. சாலிந்த திசாநாயக்க
2. டிலான் பெரேரா
3. சுசந்த புஞ்சிநிலமே
4.லக்ஷ்மன் யாப்பா அபயவர்த்தன
5. சந்ரசிறி கஜதீர
6. ஜெகத் புஷ்பகுமார
7. D.P.ஏக்கநாயக்க
8. மஹிந்த அமரவீர
9. ரோஹித்த அபயகுணவர்தன
10. S.M.சந்திரசேன
11. குணரத்ன வீரகோன்
12. மேர்வின் சில்வா
13. பண்டு பண்டாரநாயக்க
14. ஜெயரட்ன ஹேரத்
15. தயாசிறி டி திசேரா
16. துமிந்த திஸாநாயக்க
17. ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய
18. லசந்த அழகியவண்ண
19. M.R.மித்ரபால
20. நிர்மல கொத்தலாவல
21. பிரேமலால் ஜெயசேகர
22. கீத்தாஞ்சன குணவர்த்தன
23. விநாயகமூர்த்தி முரளீதரன்
24. இந்திக பண்டாரநாயக்க
25. முத்து சிவலிங்கம்
26. சிறிபால கம்லத்
27. W.P.ஏக்கநாயக்க
28. சந்ரசிறி சூரியாராச்சி
29. நியோமால் பெரேரா
30. சரத் குணரத்ன
31. நந்தமித்ர ஏக்கநாயக்க
32. நிரூபமா ராஜபக்ஷ
33. நவீன் திஸாநாயக்க
34. சரத் குணவர்த்தன
35. ரெஜினோல்ட் குறே
36. விஜித் விஜேமுனி சொய்சா
37 M.L.A.M.ஹிஸ்புல்லாஹ்
38. ரோகண திஸாநாயக்க
39. வீரகுமார திஸாநாயக்க

விடுபட்டவர்களின் விபரங்கள் விரைவில்...

அனைவருக்கும் எனது தித்திக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.


சித்திரை வருடப்பிறப்பிட்காக யாழ் வந்துள்ளதால் பதிவுகள் இட்டு நாட்கள் பல ஆயிற்று. இரண்டு வருடங்களின் பின் உறவினர்கள் நண்பர்களுடன் புத்தாண்டை கொண்டாடுகின்றேன், மிகுந்த சந்தோசமாக உள்ளது. இந்த சந்தோசம் தொடர வேண்டும் மக்கள் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும்.